Versterkingsopgave

Door de gaswinning hebben we in Groningen te maken met aardbevingen. Daarom zijn er nieuwe veiligheidseisen waaraan een woning moet voldoen. Veel woningen zijn beoordeeld om te onderzoeken of deze voldoen aan de nieuwe eisen. Voor een groot aantal woningen van Goud Wonen is dat niet zo en daarom worden deze woningen aangepakt. Als dit voor uw woning geldt, dan heeft u daarover een brief ontvangen.

We hebben onderzocht wat er nodig is om de woningen veilig te maken voor de toekomst. Daarbij is ook direct gekeken wat er nog meer verbeterd kan worden. Zodat u als huurder niet alleen veilig, maar ook comfortabel woont. Daarom hebben we ervoor gekozen om een aantal woningen te slopen en nieuwbouwen. In dat geval kunnen huurders (tijdelijk) niet in hun eigen woning blijven wonen. Voor huurders zijn er verschillende mogelijkheden, regelingen en vergoedingen. Deze staan beschreven in het Sociaal plan en de aanvullende Regeling Versterkingsopgave. De bewonersconsulent bespreekt dit persoonlijk met de huurders die hiermee te maken krijgen.

Op deze pagina vindt u informatie over de versterkingsopgave van Goud Wonen. Mocht u meer informatie willen of staat het onderwerp van u vraag er niet bij dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de bewonersconsulent via bewonersconsulent@goud-wonen.nl of belt u met de bewonersconsulent van de fase waarover u een vraag heeft. Deze contactgegevens staan per dorp vermeldt.

Planning

De planning moet nog worden toegevoegd op de website. 
Deze volgt binnenkort!