Klachtencommissie

Heeft u klachten over uw woning, het woongenot, de dienstverlening of bepaalde regelingen? 

Lees dan verder om te kijken wat u en wij kunnen doen.

Contactgegevens​

KGCG (Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen)
Postbus 7015
9701 JA  GRONINGEN
Telefoon: 050-3693698

E-mailadres: secretariaat@kc-groningen.nl

De Klachtencommissie is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

Klacht indienen

Heeft u een klacht en wilt u deze indienen bij de klachtencommissie? Neem dan contact op met het secretariaat van de Klachtencommissie. Zij kunnen u een klachtenformulier verstrekken en informeren over de verdere gang van zaken. Het ingevulde formulier stuurt u terug naar:

Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen
Postbus 7015
9701 JA Groningen

Doorlooptijd

Tussen uw brief en de behandeling van uw klacht zit hooguit een maand. U krijgt ten minste tien dagen van tevoren te horen wanneer uw klacht wordt behandeld.

Binnen twee weken na de zitting moet het advies van de klachtencommissie bij het bestuur van de woningcorporatie liggen. Het bestuur stuurt u uiterlijk twee weken later de uitslag toe met een kopie van de brief van de klachtencommissie.

En verder...

Klachten over de huurprijs of servicekosten worden niet behandeld door de klachtencommissie. Deze klachten worden behandeld door de Huurcommissie of de Kantonrechter. Klachten die al bij een andere instantie in behandeling zijn, worden niet door de klachtencommissie in behandeling genomen.

Als de klachtencommissie uw klacht in behandeling heeft genomen en u bent het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen (zie website: www.huurcommissie.nl).

Wilt u meer weten over de werkwijze van de klachtencommissie download dan hier de folder. Ook kunt u het Reglement Klachtencommissie hiervoor raadplegen (download hier). Tot slot: klik hier voor het Jaarverslag 2022 van de Klachtencommissie.

Downloads

Folder Klachtencommissie

In deze folder leest u wat kunt en moet doen bij een klacht en wat u van de klachtencommissie kunt verwachten.

Reglement Klachtencommissie

Het reglement van de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen. Versie per 11-05-2023.

Toelichting Klachtencommissie

Toelichting op het voorbeeld Klachtenreglement Aedes

Jaarverslag Klachtencommissie 2022

In het jaarverslag leest u wie er in de commissie zit, welke corporaties en instellingen aangesloten zijn en welke klachten er binnen zijn gekomen.