Governance

In de Governancecode hebben woningcorporaties normen vastgelegd voor goed bestuur en goed intern toezicht, integer en transparant handelen, externe verantwoording en financiële beheersing.

Woningstichting Goud Wonen is gevestigd in de gemeente Het Hogeland en bestaat vanaf 1 januari 2023. Het nummer van de inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen is 02036488.

Woningstichting Goud Wonen is lid van Aedes Vereniging van Woningcorporaties. Dit is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Aedes Governancecode. In deze code is de maatschappelijke functie van woningcorporaties vastgelegd en uitgewerkt. Met de code laten we zien waar we voor staan en waarop we aanspreekbaar zijn. Op basis van deze uitgangspunten is onze bestuurlijke organisatie ingericht en wordt er verantwoording afgelegd.

Samen met de gemeente Het Hogeland en Huurdersvereniging De Delthe werken we aan goed wonen en maken we afspraken over -zaken als nieuwbouw van sociale huurwoningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen en kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Dit worden prestatieafspraken genoemd.

In het kader van het voorgaande verwijzen we naar onderstaande documenten: