Geldzaken

Op deze pagina vindt u informatie over geldzaken.

Onder andere:
Hoe gaat het huur betalen in zijn werk?
Wat is het leefbaarheidsbudget?

Huur betalen

U betaalt iedere maand huur. De huur dient voor de 1e van iedere maand op onze bankrekening NL79 RABO 0363 6040 06 te staan.

Hoe kunt u betalen?

  • Via een automatische incasso. U vult hiervoor een formulier in waarin u ons machtigt om elke maand de huur van uw bankrekening te incasseren. Dit formulier kunt u hier downloaden (PDF).
  • Met een periodieke overschrijving via uw bank. Daarvoor dient u de bank opdracht te geven om elke maand de huur tijdig aan ons te over te maken.
  • Pinbetaling bij ons op kantoor.

 

Lukt het niet om op tijd te betalen?

Laat de betaalachterstand niet oplopen en neem direct contact met ons op. Wij denken graag met u mee en zoeken samen met u naar oplossingen, bijvoorbeeld een betalingsregeling. Overleg is altijd mogelijk.

Huurcontract

Informatie over het huurcontract, wijzigingen aan het contract en het opzeggen van het huurcontract kunt u vinden op de pagina Het huurcontract.

Leefbaarheidsfonds

Leefbaarheid

Bij Leefbaarheid gaat het over de vraag of een straat, buurt, wijk, dorp of gebied aantrekkelijk en geschikt is om in te wonen en te werken. Iedereen woont en leeft graag in een prettige omgeving. Daarbij gaat het niet alleen om het huis waarin je woont, maar ook om de straat en de wijk waarin het huis staat. Een goede leefbaarheid is dan ook de verantwoordelijkheid van iedereen die in een huis, in een straat, in een dorp woont.

Wat kunnen we zelf doen aan leefbaarheid?

Met elkaar kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Hoe dan? Door de eigen tuin te onderhouden, zwerfafval op te ruimen en onderling afspraken te maken als buren overlast ondervinden van andere buren.

Misschien heeft u zelf ideeën die goed zijn voor de leefbaarheid in uw straat, uw dorp. Dan horen we deze graag! Goud Wonen heeft namelijk een leefbaarheidsbudget, waaruit goede ideeën die goed zijn voor de leefbaarheid gefinancierd kunnen worden. 

Volgens de Woningwet mogen we niet alle initiatieven ondersteunen. Zo kunnen we bijvoorbeeld sportverenigingen, leefbaarheidsfondsen, organisaties die festivals organiseren en ook buurtbarbecues niet ondersteunen. Ook is sponsoring niet toegestaan. Wat wel gesteund mag worden zijn plannen voor een schone woonomgeving, plannen om overlast te voorkomen, plannen om de veiligheid in de straat te bevorderen.