Bestuur & Raad

De directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen vinden goed bestuur en toezicht erg belangrijk. Beide willen integer en transparant handelen. De manier waarop is uitgewerkt in een bestuursvisie en een toezichtsvisie.

Intern toezicht

Het interne toezicht is in handen van de Raad van Commissarissen (RvC). De belangrijkste taken van de RvC zijn het toezicht houden op het gevoerde beleid, hebt beoordelen van risico’s, de naleving van wet- en regelgeving, interne controle en de maatschappelijke verantwoording binnen Goud Wonen. De RvC is de werkgever voor de directeur-bestuurder en sparringpartner bij de ontwikkeling van beleid.

NaamFunctiem/vLid perHerbenoemdAftredendHoofdfunctie
* VACATURE *Voorzitterm/v
E. de Haas (1965)Lid namens de huurders tevens vice-voorzitterm01-11-201601-11-202001-11-2024Development Leader bij Ophtec BV Groningen
H.E. Delicaat (1954)Lid namens de huurdersm10-01-201710-01-202110-01-2025Voormalig notaris Gemeente Aa & Hunze, eigenaar eenmanszaak H. Delicaat Juridisch Advies
M. Looman-Struijs (1953)Lidv01-11-201601-11-202001-11-2024Eigenaar Looman Supervisie
J. Dunning (1963)Lidm10-09-201810-09-202210-09-2026Concern Controller bij St. Accolade Heerenveen
bestuurssecretaris: F.L. Sintenie-de Haan