Huurcontract

Op deze pagina vindt u informatie over uw huurcontract, wijzigingen en het opzeggen van de huur in het geval u bijvoorbeeld gaat verhuizen. 

Het contract

In een huurcontract staan de afspraken tussen u als huurder en wij als verhuurder. De afspraken gaan bijvoorbeeld over de huurprijs, de betaling van de huur en het onderhoud van de woning. De algemene huurvoorwaarden zijn onderdeel van het huurcontract.
In het huurcontract staat vermeld wie de huurder van de woning is. Dat is altijd een hoofdhuurder, aangevuld met eventuele medehuurder(s). Een echtgenoot of geregistreerd partner is automatisch medehuurder, zolang deze in dezelfde woning woont. De hoofd- en medehuurder(s) hebben gelijke rechten en plichten. Ze zijn samen aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit het huurcontract.
Als er iets in uw situatie verandert, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wilt u gaan samenwonen? Gaat u uit elkaar? Is er iemand overleden? We verzoeken u alle wijzigingen schriftelijk aan ons door te geven (dit kan ook via de mail).

Huur opzeggen

U gaat verhuizen en wilt de huur opzeggen. Bij verhuizen moet u aan veel dingen denken. Voor wat betreft uw huurwoning staan hieronder de belangrijkste aandachtspunten.

  1. De opzegtermijn is minimaal 30 dagen. De huur kan op iedere werkdag van de maand worden opgezegd. De einddatum moet op een werkdag vallen. De maand opzegtermijn gaat in op de dag dat de opzegging bij Goud Wonen binnen is. Erfgenamen mogen de huur opzeggen namens overleden huurders.

  2. Opzeggen moet schriftelijk. U kunt de huur via de mail opzeggen. Het kan ook door het invullen van het opzegformulier.

  3. Na de huuropzegging ontvangt u binnen 1 week een bevestigingsbrief met informatie over de oplevering van uw woning. In de brief staat ook wanneer onze opzichter langskomt.

  4. Onze opzichter komt 2 keer bij u thuis; voor een voorinspectie en een eindinspectie. Tijdens de voorinspectie krijgt u uitgebreide informatie over het achterlaten van de woning. U hoort dan ook welke zaken u eventueel kunt laten overnemen door een nieuwe huurder. De zaken die worden overgenomen dienen op een overnameformulier te worden genoteerd. Dit document staat onderaan deze pagina.

  5. Tijdens de eindinspectie loopt u samen met de opzichter het opnamerapport na om te beoordelen of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Bij akkoord kunt u de sleutels en het overnameformulier bij de opzichter inleveren. Binnen 2 maanden ontvangt u een eindafrekening. Als er op de einddatum nog werkzaamheden door u moeten worden uitgevoerd, bieden wij u meestal de gelegenheid dit alsnog te doen. Dat moet dan binnen 1 week worden uitgevoerd en u moet over deze periode ook huur betalen. Als u na deze extra week de werkzaamheden niet hebt uitgevoerd, doen wij dit op uw kosten.

  6. Meterstanden en verhuizing doorgeven: Neem de meterstanden op en geef de verhuizing tijdig door aan uw energieleveranciers. U moet dat zelf doen, evenals het afsluiten van een nieuw contract voor de nieuwe woning. Tijdens de eindinspectie noteert onze opzichter ook de meterstanden.