Planmatig onderhoud

Hier volgt te zijner tijd een overzicht van lopende projecten op het gebied van planmatig onderhoud, zoals straat- en schilderwerk.

Actueel
Straatwerk bij de woningen Schoolstraat 23 t/m 29 en 23a t/m 29a in Uithuizen

Vervangen boeien van de bergingen bij de woningen St. Jacobsdrieft 6, 8, 4, 15 en 16 in Uithuizen

Meer informatie volgt spoedig.