Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot de Belastingdienst (0800 0543).