Nieuwsbericht

Help jij mee ons woon-actieplan voor Groningen te maken?

Na de parlementaire enquête gaswinning en de ereschuld aan Groningen, werken wij als Kr8-corporaties aan een woon-actieplan. Een handreiking voor de overheid, waarin staat wat er volgens ons concreet nodig is om in de toekomst veilig en plezierig te kunnen wonen in Groningen. Hierbij hebben wij de hulp van onze huurders in het aardbevingsgebied hard nodig.

Daarom ontvangen ruim 10.000 huurders in het aardbevingsgebied van Acantus, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Goud Wonen, Woongroep Marenland, Lefier en Woonzorg Nederland (Kr8-coporaties) een ansichtkaart. Hierop staat dat wij van 22 tot 25 mei 2023 samen met huurdersorganisaties op pad gaan in verschillende wijken en dorpen. En misschien wel bij hen aanbellen met een aantal vragen.

Ideeën voor een betere toekomst
Met ruim vijftig medewerkers van de verschillende corporaties en huurdersverenigingen gaan we de wijken en dorpen in. Wat wil jij ons meegeven over wonen in Groningen? Hoe zou jouw dorp, wijk, buurt, woning er in de toekomst uit moeten zien? Wat zijn jouw ideeën om wonen en samen leven plezieriger te maken? Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Je kan tot 1 juni een online vragenlijst invullen. Het kost ongeveer 10 minuten tijd om die in te vullen.
  • Je kunt de vragenlijst ook downloaden, invullen en voor 26 mei inleveren bij Goud Wonen.
  • We kunnen de vragenlijst ook opsturen. Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0595-432560.
  • Het kan ook zijn dat we bij je aanbellen. Onze collega’s gaan van 22 tot en met 25 mei 2023 de buurt in om hier met jou over in gesprek te gaan.
  • Wil je graag dat we bij jou langskomen? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. Dan nemen we samen de vragen door.

 

Handreiking met stem van huurders aan overheid
De stem van onze huurders verwerken we in het woon-actieplan van de Kr8. In juni organiseren we een werksessie met de gemeenten, NCG, aannemers, architecten en zorgorganisaties waarmee we samenwerken om met hen de stem van onze huurders te bespreken en om te zetten in concrete verbeteringen en wat hiervoor nodig is. Deze handreiking bieden we aan staatssecretaris Vijlbrief en de gemeenten aan. Zodat we werken aan plezierig wonen en een betere toekomst in het aardbevingsgebied in Groningen.

Doe mee: 
Vul hier online de vragenlijst in!
Of download hier de vragenlijst / praatplaat!